เทศบาลตำบลบ้านจั่น info_outline ข้อมูลการติดต่อ public สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี

เทศบาลตำบล
บ้านจั่น
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลบ้านจั่น ได้ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่น สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565 ญัตติเรื่อง -ขอเสนอญัตติอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนงานโครงการก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ... [19 พฤษภาคม 2565]
วันที่ 10 มีนาคม 2565 พันเอก(พิเศษ)ทวีศักดิ์ สมพงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น ลงพื้นที่พร้อมกองช่างเพื่อทำการวัดพื้นที่เพื่อจะทำการดำเนินการปรับปรุงและสร้างอาคารงานป้องกันและบรรณเทาสาธารณะภัย บริเวณ... [10 มีนาคม 2565]
วันที่ 6 มีนาคม 2565 พันเอก(พิเศษ) ทวีศักดิ์ สมพงษ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านจั่น ได้เป็นประธานและร่วมทำบุญ งานบุญมหาชาติประจำปี 2565 และบุญประทายข้าวเปลือก ณ วัดสามัคคีวนารามบ้านดงเค็ง [10 มีนาคม 2565]
วันที่ 1 มีนาคม 2565 พ.อ.(พิเศษ) ทวีศักดิ์ สมพงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น มอบหมายให้ กองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลบ้านจั่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและสมาชิกสภา... [1 มีนาคม 2565]
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลตำบลบ้านจั่น ได้จัดกิจกรรมโครงการวัดประชารัฐ สร้างสุข ประจำปีงบประมาณ 2565 นำโดย พันเอก(พิเศษ) ทวีศักดิ์ สมพงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร... [10 กุมภาพันธ์ 2565]
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลบ้านจั่น ได้ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่น สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลบ้านจั่น [7 กุมภาพันธ์ 2565]
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 พันเอก(พิเศษ) ทวีศักดิ์ สมพงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่นพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และกองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่เพื่อมอบเงินช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ... [7 กุมภาพันธ์ 2565]
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลตำบลบ้านจั่น นำโดย พันเอก(พิเศษ) ทวีศักดิ์ สมพงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น ได้ต้อนรับ นายวรงค์ คลังเงิน ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยท้องถิ่นอำเภอเมือง พร้อมคณะ... [4 กุมภาพันธ์ 2565]
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 กองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลบ้านจั่น ลงพื้นที่เพื่อบริการประชาชนที่มารับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ฯลฯ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [2 กุมภาพันธ์ 2565]
วันที่ 25 มกราคม 2565 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลตำบลบ้านจั่น ได้จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านจั่น ครั้งที่ 1/2565 [25 มกราคม 2565]
1 - 10 (ทั้งหมด 58 รายการ) 1 2 3 4 5 6