เทศบาลตำบลบ้านจั่น info_outline ข้อมูลการติดต่อ public สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี

เทศบาลตำบล
บ้านจั่น
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 10.30 น พันเอก(พิเศษ)ทวีศักดิ์ สมพงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น เรียกประชุม เรื่องระบบไฟฟ้า ในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น เนื่องจากมีเด็กในตัวเมืองอุดร โดนกระแสไฟฟ้าช็อต โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมคือ ... [19 กันยายน 2565]
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2565 พันเอก(พิเศษ)ทวีศักดิ์ สมพงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น เป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรมกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี 2565 เพื่อให้คนในชุมชนได้ออกกำลังกายและเล่นกีฬา ทำให้เกิดความสัมพันธ์ ... [11 กันยายน 2565]
วันที่ 9 กันยายน 2565 พันเอก(พิเศษ) ทวีศักดิ์ สมพงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น เป็นประธานเปิดโครงการอบรมจริยธรรมบุคลากร เทศบาลตำบลบ้านจั่น ณ วัดนิโรธพิมพาราม โดยผู้เข้าร่วมโครงการประกอบไปด้วย... [9 กันยายน 2565]
วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายกังสดาล เสนาไชย ท้องถิ่นอำเภอเมืองอุดรธานี พร้อมด้วย พันเอก(พิเศษ)ทวีศักดิ์ สมพงษ์ นายกเทศบาลตำบลบ้านจั่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น ร่วมประชุมวางแผนกำจัดวัชพืช(จอกหูหนูยักษ์)... [4 กรกฎาคม 2565]
วันที่ 1 กรกฏาคม 2565 พันเอก(พิเศษ)ทวีศักดิ์ สมพงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น มอบหมายให้ รองปลัดเทศบาลฯ ลงพื้นที่แจ้งข้อมูลข่าวสารของทางเทศบาลฯ ร่วมกับ กองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลบ้านจั่น... [1 กรกฎาคม 2565]
วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลบ้านจั่น ได้จัดกิจกรรม เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดย พันจ่าอากาศเอกประสิทธิ์ ทองรัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น ตัวแทน ... [29 มิถุนายน 2565]
วันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 น. เทศบาลตำบลบ้านจั่น จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (ธรรมะนำพาชีวิตมีสุข) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดย พันเอก(พิเศษ)ทวีศักดิ์ สมพงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น มอบหมายให้ นายไสว ประเทศสิงห์... [28 มิถุนายน 2565]
วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 10.30 น. นายกังสดาล เสนาไชย ท้องถิ่นอำเภอเมืองอุดรธานี พร้อมด้วย พันเอก(พิเศษ)ทวีศักดิ์ สมพงษ์ นายกเทศบาลตำบลบ้านจั่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น... [24 มิถุนายน 2565]
วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วย นายสามารถ สุวรรณมณี นายอำเภอเมืองอุดรธานี พันเอก(พิเศษ)ทวีศักดิ์ สมพงษ์ นายกเทศบาลตำบลบ้านจั่น ... [21 มิถุนายน 2565]
วันที่ 20 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลบ้านจั่น โดยนายวุฒิศักดิ์ รัตนโรจน์ รองปลัดเทศบาลฯ พร้อมด้วย ผอ.กองสาธารณสุขฯ นิติกร และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเดือดร้อนรำคาญ... [20 มิถุนายน 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 1 - 10 (ทั้งหมด 80 รายการ)