เทศบาลตำบลบ้านจั่น info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
บ้านจั่น
จังหวัดอำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลบ้านจั่น "เมืองน่าอยู่ คู่ธรรมาภิบาล พัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศ" ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบล บ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร.042-110915 Fax:042-292808

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
folder กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ปี 63
แผนปฏิบัติการตามตัวชี้วัดการประเมิน-ITA-ปี-63
check ita2563

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 223
camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ 1-2 กันยายน 2564 พ.อ.(พิเศษ) ทวีศักดิ์ สมพงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ปลัดเทศบาล และกองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลบ้านจั่น ลงพื้นที่เพื่อพบปะพี่น้องประชาชนและมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ฯลฯ ประจำเดือน กันยายน 2564 ชุมชนบ้านจั่น... [2 กันยายน 2564]
ผู้โพส : admin
2 กันยายน 2564 กิจกรรมรณรงค์การเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ในชุมชนต่างๆของเทศบาลตำบลบ้านจั่น [2 กันยายน 2564]
ผู้โพส : admin
กิจกรรมรณรงค์การเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ในชุมชนต่างๆของเทศบาลตำบลบ้านจั่น [1 กันยายน 2564]
ผู้โพส : admin
การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่น สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่น [31 สิงหาคม 2564]
ผู้โพส : admin
การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่น สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่น [11 สิงหาคม 2564]
ผู้โพส : admin
วันที่ 15 มิถุนายน 2564 พ.อ.ทวีศักดิ์ สมพงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น พร้อมด้วย สมาชิกสภา ผู้อำนวยการกองช่าง ทีมงานกองช่าง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ และ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลบ้านจั่น ลงพื้นที่ตรวจบ่อบำบัดน้ำเสียชุมชนเอื้ออาทร ในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น [15 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : admin
วันที่ 15 มิถุนายน 2564 พ.อ.ทวีศักดิ์ สมพงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น มอบหมายงาน ให้ งานป้องกันฯ สำนักปลัด และ กองช่าง ลงปฏิบัติงาน -ขุดลอกคลองระบายน้ำชุมชนศรีพัฒนา -ซ้อมแซมไฟจราจารที่เกิดความเสียหาย -ซ้อมแซมไฟฟ้าสาธารณะชุมชนในเขตเทศบาลฯ... [15 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : admin
วันที่ 14 มิถุนายน 2564 พ.อ.ทวีศักดิ์ สมพงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น พร้อมด้วย สมาชิกสภา ผู้อำนวยการกองช่าง ทีมงานกองช่าง และงานป้องฯสำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านจั่น ลงพื้นที่ขุดลอกคลองระบายน้ำบริเวณชุมชนศรีพัฒนา ในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น [14 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : admin
วันที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. พันเอกทวีศักดิ์ สมพงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น ได้ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่น เพื่อแถลงนโยบาย ในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่น สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านจั่นอุดรธานี [11 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : admin
วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบ้านจั่น ลงพื้นที่ แก้ไขน้ำท่วมขังชุมชนศรีประจักษ์ ตำบลบ้านจั่น [9 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : admin
1 - 10 (ทั้งหมด 44 รายการ) 1 2 3 4 5
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
พันเอกทวีศักดิ์ สมพงษ์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น
โทร : 085 547 8935
พันเอกทวีศักดิ์ สมพงษ์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น
โทร : 085 547 8935
ลิ้งหน่วยงาน