เทศบาลตำบลบ้านจั่น info_outline ข้อมูลการติดต่อ public สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี

เทศบาลตำบล
บ้านจั่น
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
folder แผนพัฒนาท้องถิ่น2
วันที่ เลขที่ เรื่อง
30 พฤษภาคม 2565
insert_drive_file ประกาศฯ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ.2565 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 27
30 พฤษภาคม 2565
insert_drive_file ประกาศฯ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2565 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 46
26 เมษายน 2565
insert_drive_file การประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 1/2565 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 46
25 มกราคม 2565
insert_drive_file ประกาศฯ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 5 พ.ศ.2565 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 63
25 มกราคม 2565
insert_drive_file ประกาศฯ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 85
14 ธันวาคม 2564
insert_drive_file ประกาศฯ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ.2564 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 66
27 ตุลาคม 2564
find_in_page ประกาศฯ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] poll โดย : admin เปิดอ่าน : 101
27 ตุลาคม 2564
insert_drive_file ประกาศฯ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2564 grade โดย : admin เปิดอ่าน : 20
2 สิงหาคม 2564
insert_drive_file ประกาศฯ เรื่อง การประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 4/2564 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 149
27 กรกฎาคม 2564
insert_drive_file ประกาศฯ เรื่อง การประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 3/2564 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 147
23 มิถุนายน 2564
insert_drive_file ประกาศฯ เรื่อง การประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 2/2564 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 162
16 มิถุนายน 2564
insert_drive_file ประกาศฯ เรื่อง การประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 1/2564 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 155
29 กรกฎาคม 2563
insert_drive_file ประกาศฯ เรื่อง การประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 4/2563 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 323
29 มิถุนายน 2563
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 289
9 มิถุนายน 2563
insert_drive_file ประกาศฯ เรื่อง ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 3/2563 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 255
25 พฤษภาคม 2563
insert_drive_file ประกาศฯ เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) poll โดย : admin เปิดอ่าน : 249
15 พฤษภาคม 2563
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) poll โดย : admin เปิดอ่าน : 223
14 พฤษภาคม 2563
insert_drive_file ประกาศฯ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 209
1 - 18 (ทั้งหมด 18 รายการ) 1