เทศบาลตำบลบ้านจั่น info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
บ้านจั่น
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลบ้านจั่น "เมืองน่าอยู่ คู่ธรรมาภิบาล พัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศ" ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบล บ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร.042-110915 Fax:042-292808สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
folder กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ปี 63
แผนปฏิบัติการตามตัวชี้วัดการประเมิน-ITA-ปี-63
check ita2563
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 84
folder ข่าวประชาสัมพันธ์ 2563
ประกาศฯ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview52
ประกาศฯ เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview45
ประกาศฯ เรื่องประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่น poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview48
การยื่นคำขอรับเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview46
ประกาศฯ เรื่องให้ใช้แผนบริหารความต่อเนื่องของเทศบาลตำบลบ้านจั่น poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview47

folder ข่าวประชาสัมพันธ์ 2562
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่น เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่น poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview52

folder ข่าวประชาสัมพันธ์ 2561
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่น เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่น poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview50

folder ข่าวประชาสัมพันธ์ 2560
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่น การจัดประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview53
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่น เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview54

folder ข่าวประชาสัมพันธ์ 2559

folder ข่าวประชาสัมพันธ์ 2558
ประกาศ การจัดงานประเพณี ลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๘(กำหนดการ) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview41

folder ข่าวประชาสัมพันธ์ 2557
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2557 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview45
โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลเทศบาลบ้านจั่นคัพ ครั้งที่ 11 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2557 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview34
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลฯ(17 ก.ค.57) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กรกฎาคม 2557 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview33
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่น เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่น poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กรกฎาคม 2557 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview35
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560)(30 มิ.ย.57) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2557 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview36

บุคลากรภายใน
folder ผู้บริหารองค์กร
พันเอกทวีศักดิ์ สมพงษ์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น
โทร : 085 547 8935
พันเอกทวีศักดิ์ สมพงษ์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น
โทร : 085 547 8935
ลิ้งหน่วยงาน