เทศบาลตำบลบ้านจั่น info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
บ้านจั่น
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลบ้านจั่น "เมืองน่าอยู่ คู่ธรรมาภิบาล พัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศ" ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบล บ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร.042-110915 Fax:042-292808สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
folder กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ปี 63
แผนปฏิบัติการตามตัวชี้วัดการประเมิน-ITA-ปี-63
check ita2563
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 57
folder ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 2562

folder ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 2561
สรุปบัญชีประมาณการค่าก่อสร้างของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview43

folder ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 2560

folder ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 2559

folder ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 2558
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่องสอบราคาซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview41
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่อง กำหนดลักษณะเครื่องเล่นกลางแจ้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview46
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่น เรื่องสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview35

folder ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 2557
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่น เรื่องซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2557 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview36
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่น เรื่อง ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2557 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview38

folder ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 2556
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างจำนวน 6 โครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2556 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview37
กำหนดวันตรวจรับงานจ้างเหมางานก่อสร้างถนน คสล จำนวน 5 โครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2556 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview34
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่องสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างจำนวน 4 โครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 กรกฎาคม 2556 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview33

folder ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 2553
กำหนดวันตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์(สวนสาธารณะหนองกลิ้ง) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2553 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview36
ผลการดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคสลและรางระบายน้ำคสล. poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2553 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview31
ผลการตรวจสอบงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล.และรางระบายน้ำคสล. poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2553 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview30
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.และรางระบายน้ำ คสล. poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2553 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview32
ผลการดำเนินการสอบราคาฯก่อสร้างทางวิ่ง คสล.สวนสาธารณหนองกลิ้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2553 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview35
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางวิ่ง คสล.สวนสาธารณหนองกลิ้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2553 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview31
ผลการดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2553 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview32
ผลการตรวจสอบงานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2553 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview31
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2553 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview32
ผลการดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.สายมิตรสัมพันธ์ฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2553 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview33

บุคลากรภายใน
folder ผู้บริหารองค์กร
พันเอกทวีศักดิ์ สมพงษ์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น
โทร : 085 547 8935
พันเอกทวีศักดิ์ สมพงษ์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น
โทร : 085 547 8935
ลิ้งหน่วยงาน