เทศบาลตำบลบ้านจั่น info_outline ข้อมูลการติดต่อ public สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี

เทศบาลตำบล
บ้านจั่น
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
folder กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ปี 63
แผนปฏิบัติการตามตัวชี้วัดการประเมิน-ITA-ปี-63
check ita2563

สถิติ sitemap
วันนี้ 28
สัปดาห์นี้2,244
เดือนนี้14,501
ปีนี้174,012
ทั้งหมด330,623

check_circle
วิสัยทัศน์


camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 10.30 น พันเอก(พิเศษ)ทวีศักดิ์ สมพงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น เรียกประชุม เรื่องระบบไฟฟ้า ในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น เนื่องจากมีเด็กในตัวเมืองอุดร โดนกระแสไฟฟ้าช็อต โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมคือ ...
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2565 พันเอก(พิเศษ)ทวีศักดิ์ สมพงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น เป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรมกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี 2565 เพื่อให้คนในชุมชนได้ออกกำลังกายและเล่นกีฬา ทำให้เกิดความสัมพันธ์ ...
วันที่ 9 กันยายน 2565 พันเอก(พิเศษ) ทวีศักดิ์ สมพงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น เป็นประธานเปิดโครงการอบรมจริยธรรมบุคลากร เทศบาลตำบลบ้านจั่น ณ วัดนิโรธพิมพาราม โดยผู้เข้าร่วมโครงการประกอบไปด้วย...
วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายกังสดาล เสนาไชย ท้องถิ่นอำเภอเมืองอุดรธานี พร้อมด้วย พันเอก(พิเศษ)ทวีศักดิ์ สมพงษ์ นายกเทศบาลตำบลบ้านจั่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น ร่วมประชุมวางแผนกำจัดวัชพืช(จอกหูหนูยักษ์)...
วันที่ 1 กรกฏาคม 2565 พันเอก(พิเศษ)ทวีศักดิ์ สมพงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น มอบหมายให้ รองปลัดเทศบาลฯ ลงพื้นที่แจ้งข้อมูลข่าวสารของทางเทศบาลฯ ร่วมกับ กองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลบ้านจั่น...
วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลบ้านจั่น ได้จัดกิจกรรม เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดย พันจ่าอากาศเอกประสิทธิ์ ทองรัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น ตัวแทน ...
วันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 น. เทศบาลตำบลบ้านจั่น จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (ธรรมะนำพาชีวิตมีสุข) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดย พันเอก(พิเศษ)ทวีศักดิ์ สมพงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น มอบหมายให้ นายไสว ประเทศสิงห์...
วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 10.30 น. นายกังสดาล เสนาไชย ท้องถิ่นอำเภอเมืองอุดรธานี พร้อมด้วย พันเอก(พิเศษ)ทวีศักดิ์ สมพงษ์ นายกเทศบาลตำบลบ้านจั่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น...
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์โครงการเทศกาลลานวัฒนธรรมในพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview31

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศฯ เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
ประกาศฯ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
ประกาศฯ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
ประกาศฯ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
thumb_up facebook
https://www.facebook.com/banchansubdistrictmunicipality

ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบ้านจั่น รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ2565


ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบ้านจั่น ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
บุคลากรภายใน
play_arrow ผู้บริหารองค์กร
พันเอกทวีศักดิ์ สมพงษ์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น
โทร : 085 547 8935
พันเอกทวีศักดิ์ สมพงษ์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น
โทร : 085 547 8935
ลิ้งหน่วยงาน

public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสว.
04/10/2565
04/10/2565
การตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อให้ อปท. ใช้ดำเนินการสำรวจข้อมูลและขอบเขตของพื้นที่ชุ่มน้ำ (Wetlands) ระดับท้องถิ่นที่อยู่นอกเขตพื้นที่อนุรักษ์
กสว.
30/09/2565
04/10/2565
ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.บถ.
30/09/2565
04/10/2565
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะสำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2565
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กม.
30/09/2565
03/10/2565
แจ้งประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าพนักงานของรัฐต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.บถ.
28/09/2565
03/10/2565
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. 2565
สน.คท.
30/09/2565
03/10/2565
หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ